Vili Ivanova Vili Ivanova Потребител

Търговски регистър и публикуванеООД има двама управители , които са и съдружници. Начин на представляване на дружеството - заедно и поотделно.

Формите и ГФО за ТР може ли да бъдат подписани от единият управител, или трябва и двамата да ги подписват?

Благодаря!Отговори

 • Подписването на Годишните финансови отчети може да бъде само от един от управителите. В Търговския регистър се подават Протокол на Общото събрание, подписан от всички собственици и декларация за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове от всеки един от собствениците на търговското дружество.
  Заявлението за публикуване на ГФО се разписва само от един от управителите пред служител от Агенцията по вписванията. Когато заявлението не се подава лично от заявител по чл. 15, ал. 1 и 3 от Закона за търговския регистър, подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен.
  Заявител може да бъде:
  1. търговеца;
  2. прокуриста;
  3. друго лице в предвидените по закон случаи;
  4. адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията.
  5. съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството с нотариално заверено пълномощно.

  За справка Закона за Търговския регистър чл. 15.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->