Рaдостинa Христовa Рaдостинa Христовa Потребител

Фирмaтa в която съм по мaйчинство уж е фaлирaлaВ мaйчинство съм вече 10 месецa. Минaлaтa седмицa шефa ми се обaди зa дa ми кaже, че фирмaтa билa в ликвидaция и трябвa сaмa дa си подaм молбaтa зa нaпускaне. Питaх зaщо тогaвa те не ме съкрaтят, a той ми кaзa, че не могaт, зaщото съм по мaйчинство.

Не знaм кaкво дa прaвя. Ще се рaдвaм ако ме посъветвате!Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда при закриване на предприятието работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника. Закриване на предприятието ще е налице едва при постановяване на решение за обявяване на работодателя в несъстоятелност по реда на чл. 710 или чл. 632 от Търговския закон.
  Производството по несъстоятелност е сложно производство, което протича през различни етапи, като прекратяването на дейността на предприятието е едва последната фаза (след като са изтекли сроковете за предлагане на план за оздравяване). Поради това е твърде вероятно все още да не са налице предпоставките за прекратяване на трудовия Ви договор.
  Не е вярно, че работодателят не може да Ви съкрати, тъй като сте в майчинство. Съгласно чл. 333 от КТ Вие се ползвате със защита за периода на майчинството само в изрично посочените от закона случаи, като при закриване на предприятието не се ползвате със защита и работодателят Ви може да Ви съкрати с предизвестие. Ако предприятието е закрито с решение на съда по чл. 710 от ТЗ, договорът следва да бъде прекратен от синдика, а ако решението на съда е по чл. 632 от ТЗ - от управителя.
  Вие пишете, че дружеството е в ликвидация, а е в несъстоятелност ("фалит"). Има разлика между двете производства. Ако дружеството-работодател е в ликвидация, а не в несъстоятелност, работодателят Ви може да Ви съкрати, освен ако дружеството не продължава своята дейност до приключване на ликвидацията.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте.
  Ако искане да запазите максимално материалния си интерес, не напускайте по взаимно съгласие. Изчаквата работодателят Ви да прекрати трудовия договор по чл.328,ал.1 т.1 от КТ - Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
  1. при закриване на предприятието;....
  Не се тревожете за съгласието на Инспекцията по труда - тя ще го даде ! по чл.333,ал.1т.1 от КТ

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->