Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

ВОП без право на данъчен кредитФирма, регистрирана по ДДС, получава от германска фирма, също регистрирана по ДДС, материали. Материалите са без право на данъчен кредит. Съставя се протокол по чл.117, самоначислява се ДДС. Осчетоводява се в дневника на продажбите в колони 13-основа и 15- ДДС. (4535 ддс при ВОП/4532 ).

Как се отразява в дневника на покупките? Би трябвало да влезе цялата сума от протокола - основа и ДДС в колона 9, но какво се прави със салдото по с-ка 4535? Тази сметка е създадена т.к. програмата не може да изпълни операцията 4531/4532.Отговори

 • Здравейте,

  В колона 9 от Дневника за покупките трябва да посочите данъчната основа плюс начисления данък след като нямата право на данъчен кредит.


  Поздрави,

  Ванеса Драгомирова
 • А каква е самата операция, която трябва да се вземе в дневника на покупките ?

  Когато е ВОП с право на данъчен кредит са следните:
  -свободна операция( невлизаща в дневниците)
  302/401 - с основата
  - в дневника на покупките
  4531/4535 - с ДДС-то
  -в дневника на продажбите
  4535/4532 - с ДДС-то

 • Здравейте,

  В този случай счетоводно би трябвало да направите следните записвания:

  302/401 с данъчната основа
  302/4535 - с размера на ДДС- по този начин ще включите размера на данъка в стойността на стоките, защото нямате право на данъчен кредит
  4535/4532 - с размера на данъка

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • Благодаря !
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->