Jah Simova Jah Simova Потребител

Прекратяване на трудов договор по чл.67Здравейте,

Тъй като работодателят ми е не е ЧОВЕК поради милиони причини, аз искам да напусна моментално, а и съм си намерила друга работа. На краткия написан лист хартия пише

"...на основание чл. 67 ал. т.1 във връзка с чл.70 ал.2 КТ Трудов договор със срок на изпитване в полза на работодателя", като нито срока нито предизвестие по прекратяване е ПОСОЧЕНО В ДОГОВОРА.

Това какво трябва да означава?Отговори

  • Здравейте,

    Всеки трудовия договор трябва да притежава задължителни реквизити, посочени в чл. 66 от Кодекса на труда. Един от тези реквизити е времетраенето. Във вашия случай става въпрос за безсрочен договор със срок на изпитване. Следователно съгл. чл. 70 ал. 2 трябва да се посочи в полза на кого е. След като е посочено, че в полза на работодателя то по врема изпитателния срок, който е не по-дълъг от 6 месеца, работодателят е в правото си да прекрати трудови взаимоотношения с Вас без предизвестие. Ако Вие искате да напуснете обаче трябва да спазите, определения срок за предизвестие. Според чл. 326 ал 2 от КТ - срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. След като в договора не е изрично посочен срокът за предизвестие, той се приема за 30 дни.

    Поздрави,
    Ванеса Драгомирова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->