Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Финансов лизингФирма, регистрирана по ДДС,прилагаща НСФОМСП, има финансов лизинг с опция за придобиване на лек автомобил в края на периода. Автомобилът е заприходен като ДМА и му се начислява амортизация.Не се ползва данъчен кредит от месечните фактури(няма голяма фактура при подписването на лизинга).

Лизингът ще бъде предсрочно прекратен.

Наскоро четох статия, в която бяха направени следните операции:

603/241 -сторно

602/159

за сторниране на начислената амортизация за текущата година и за отнасянето и като разход за външни услуги.Този пример беше обаче за ФЛ с безусловно придобиване.

Въпросът ми е : Така ли трябва да се процедира и с ФЛ само с опция за придобиване или да се приключи по стандартният начин?

(241/205

159/205

159/652

159/709 или 609/159 )

Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Самото осчетоводяване на операциите при предсрочното прекратяване на договора зависят от това, какви са били предходните стопански статии при самото отчитане на лизинговия договор. Ако приемем, че автомобилът е отчетен като актив при лизингополучателя, то стопанските операции ще са като предложените от Вас:
  Д-т241
  К-т 205
  Д-т 159
  К-т 205
  К-т 652
  Върнатият на лизингодателя актив при лизингополучателя се отписва от счетоводния амортизационен план и от данъчния амортизационен план съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗКПО.

  Поздрави,
  Рада Колева
 • Благодаря за отговора!

  Т.е., според вас операциите
  603/241 -сторниране на начислената амортиза за текущата година
  602/159-признаването и като наем
  са неоснователни?
  Авторът на този пример изтъква, че според т.3.1 от СС 17 Лизинг, при промяна на условията на лизинговия договор, които водят до промяна на критериите, се извършва прекласифициране на лизинговите договори. Платените вноски за финансовия лизинг следва да се третират като наем по оперативен (експлоатационен) лизинг.


  http://zakonnik.bg/document/view/qanda/131078/196846
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->