Станислав Иванов Станислав Иванов Счетоводител

Внос на стоки и услугиЗдравейте,

При внос на стока или услуга от ЕС и извън него, ако доставчикът не е регистриран по ДДС а получателя е регистриран, пак ли се самоначислява ДДС и издава ли се протокол по чл.82,ал2,т.3?Отговори

 • Здравейте,

  Протоколът за начисляване на ДДС (така нареченото самоначисление на ДДС) се издава до 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем, в зависимост от вида на доставката или придобиването.
  Този вид протокол се издава задължително в следните случаи:
  - от получател по доставка, в случаите когато доставчикът не е установен в България, но доставката е облагаема и с място на изпълнение в България и е: свързана с природен газ, електроенергия, топлоенергия, хладилна енергия, извършена чрез съответна инфраструктура на територията на ЕС; или е свързана със стоки, които се монтират или инсталират за сметка на доставчика, когато получател е регистрирано по ЗДДС лице, а доставчика е от ЕС; или е свързана с услуги, когато получателят е данъчно задължено лице;
  - от получателя при тристранна операция;
  - от получателя при придобиване на златни материали и инвестиционно злато;
  - от получателя при придобиване на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци или услуги по добив, обработка или преработка на същите отпадъци;
  - от получателя при ВОП;
  - от вносителя във връзка с реализирането на инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите;
  - от доставчика при предоставяне на стока за лично ползване или употреба, в т.ч. при безвъзмездно прехвърляне на собственост върху стоки на собственик, служител или трети лица;
  - от доставчика при изпращането на стоки в друга страна на ЕС за нуждите на икономическата дейност на лицето;
  - от доставчика при предоставяне на услуга за лични нужди на собственик, служител или трети лица;
  - от доставчика за доставка на обща туристическа услуга;
  - от доставчика за доставка на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики;
  - от получателя при корекция на ползван данъчен кредит;
  - от доставчика при получаване на финансирания/субсидии.

  Като допълнение бих искала да отбележа, че:

  Относно услугите - извършването на услуга от или за друга държава членка на ЕС създава предпоставка за задължителна регистрация по ЗДДС. Или казано по конкретно съгласно чл. 97а от ЗДДС, следва че на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.и също така на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • Благодаря за изчерпателния отговор.

  Казано по-просто когато получаваме услуга, независимо от къде и дали доставчикът е регистриран по ддс, се издава протокол, при ВОП също, но не разбрах при доставка на стока от ЕС, когато доставчикът не е рег. по ддс, нищо ли не издаваме?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->