МИГЛЕНА СТОЕВА МИГЛЕНА СТОЕВА Потребител

Производство на енергия от възобновяеми източнициЗдравейте,

Как можем да докажем удържаната такса по чл. 35а от ЗЕВИ от енергоразпределителните дружества в размер на 20%, след като не получаваме никакъв документ, само плащане по фактура, намалено с тази такса? Как ще се осчетоводи тази такса и как ще се отрази остатъкът за плащане по тази фактура?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  Предприятието, което удържа и внася таксата по чл. 35а от ЗЕВИ може да състави първичен счетоводен документ за удържаната такса, съгласно изискванията на чл. 7 от ЗСч., който да послужи като основание за съставяне на счетоводни операциии и отразяването им в счетоводните отчети на предприятието-призводител.Този документ би могъл да бъде протокол, справка или друг, който да съдържа информация относно начина на изчисляване на дължимата такса. Таксата е вноска в бюджета по силата на закон, по тази причина тя има характер на разчети към бюджета.
  Надявам се да съм Ви помогнала.
  Лек ден!
 • Здравейте,

  Наистина може да се състави документ, който да послужи като основание за съставяне на счетоводни операциии.
  Таксата е вноска в бюджета по силата на закон, а изчисляването на самия размер на таксата се определя по следната формула:
  ТПЕЕ = ПЦ х КИЕЕ х 20 %,
  където:
  ТПЕЕ е такса за производство на електрическа енергия;
  ПЦ е преференциалната цена без данъка върху добавената стойност;
  КИЕЕ е количеството изкупена електрическа енергия от обществения доставчик и от крайните снабдители

  Поздрави,
  Рада Колева

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->