Веселин Христов Веселин Христов безработен

Документиране на ВОД и транспортПривет! Нямал съм ВОД до този момент и моля за помощ.

Доставчик е наша фирма, регистрирана по ЗДДС. Получател е румънска фирма, данъчно задължена там. Освен invoice с 0% данък, трябва ли да издавам и наша фактура? Изобщо какви документи трябва да издам?

Транспортът е от българска фирма, която ще фактурира транспорта на нашата фирма. При това положение трябва ли да включа и ДДС за транспорта към сумата в invoice-а за транспорт с 0 % данък, понеже рум.фирма ще плаща по договорка транспорта на нас?Отговори

 • Здравейте,
  При ВОД имате задължение да идадете фактура не по-късно от 15-то число на месеца, следващ месеца на възникване на данъчното събитие. Реквизити на фактурата – задължително се посочва ДДС-номера на получателя по доставката и основанието за прилагане на нулевата ставка чл.53 от ЗДДС – вътреобщностна доставка на стоки; данъкът се дължи от получателя; както и текст "обратно наачисляване" / Reverse charge.
  Данък не е изискуем при получено авансово плащане по ВОД. Фактурата се отразява в отчетните регистри в данъчния период, през който данъкът стане изискуем т.е. за авансово плащане не сте задължени да издадете фактура.
  При ВОД задължително трябва да докажете изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка.
  Във вашия случай при транспорт за сметка на доставчика или получателя, но извършен от трето лице, както и при транспорт, извършен от доставчика са необходими: *транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка.

  Поздрави
  В.Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->