Цветелина Попова Цветелина Попова счетоводител

Обратно начисляванеЗдравейте,

Ние правим ВОД към Франция на шивашка услуга. В българската фактура цитирам чл.21 за неначисляване на ДДС-"Доставката не подлежи на облагане съгл.чл 21 от ЗДДС."

Трябва ли освен това да се пишат и думите "обратно начисляване", и не беше ли тази промяна само за зърнопроизводителите? Правилно ли се позовавам на този чл.?

Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  В чл. 21 от Закона за данък върху добавена стойност са посочени основните случаи за определяне мястото на доставка на услуга:

  1. Когато получателят е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение на услугата е там където доставчикът изпълнява своята независима икономическа дейност и съответно той следва да начисли ДДС.

  2. Когато получателят е данъчно задължено лице , мястото на изпълнение е територията на страната, където изпълнява независимата си икономическа дейност и получателят следва да начисли ДДС.

  В същия член 21 ал. 4 са посочени и особените случаи, в които определяне мястото на доставката на услуга не зависи от посочените в горните две точки условия. Вашата доставка на шивашка услуга обаче не принадлежи към специалните случаи предвидени от закона.

  Щом като Вие извършите доставка на услуга в страна членка на ЕС, то задължително сте регистриран по ЗДДС. Следователно трябва да уточните дали получателят е данъчно задължено или данъчно незадължено лице, за да се определи мястото на изпълнение на доставката и следователно дали Вие да начислявате ДДС или получателят. Ако Вие не начислявате ДДС във фактурата като основание за неначисляване на данък се вписва "обратно начисляване", съгл. чл. 21 ал. 2.

  За справка Правилник за прилагане на ЗДДС чл. 79 ал. 1 т.3.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • Много ви благодаря.!! Хубав и успешен ден
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->