Георги Иванов Георги Иванов Потребител

Ваучери за хранаЗдравейте,

Прочетох, че се освобождават от облагане ваучерите за храна, когато са в размер до 60 лв.

Това означава ли, че ако имам 3 служителя, мога да представям фактури до 180лв. за храна и да си ползвам данъчния кредит и данък разход за посочените фактури, както и да не заплащам данък разходи?

Благодаря за отделеното време!Отговори

 • Здравейте,

  Ваучерите за храна, предоставени на всички служители в размер до 60 лева не се облагат с данък върху разходите. Необходимо е да обърнете внимание на условията, които трябва да са изпълнени, а те съответно са:
  - Договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите да не е по-малко от средномесечното договорено възнаграждение на лицето за предходните три месеца.
  - Данъчно задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите
  - Ваучерите да бъдат предоставен от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс.
  Когато не са изпълнени горните условия се дължи данък върху разходите като данъчната основа е целият размер на начислените разходи за календарния месец. А в случай че са изпълнени, но е превишен прагът от 60 лева, то за това превишение също се дължи данък върху разходите в размер на 10%.
  За справка ЧЛ. 209 И 214 от закона за корпоративното подоходно облагане
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->