" ЧАЙКА " ООД " ЧАЙКА " ООД

Регистрация по ДДСФирма Х ООД прави друга Фирма У АД, на която апортира ДМА. Апорта е извършен през м. 02.2014г. Задължително ли е АД-то да се регистрира по ДДС?Отговори

  • Здравейте,

    Посоченият от Вас казус попада в графа специални случаи за регистрация по ДДС. Съгласно закона, когато едно лице в следствие преобразуването на търговско дружество, прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон, както и извършването на непарична вноска придобие стока или услуга от регистрирано по ЗДДС лице, то за първото лице възниква задължение за регистрация на основание чл. 132 от закона.

    Поздрави,
    Ванеса Драгомирова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->