violeta dimitrova violeta dimitrova schetovoditel

Осигуряване на служители за транспортни услуги в ЕСЗдравейте,

Фирма, която е регистрирана в България, но ще извършва транспортни услуги във Виена и ще фактурира на фирма регистрирана там. Българската фирма не е регистрирана по ДДС, има две самоосигурени лица и ще има един шофьор на камиона. Шофьора е българин, който пребивава там. Фирмата е учредена преди 1 седмица и е съвсем нова.

Има ли проблем, че осигуровките ще се внасят в България, щом по-голямата част от дейността е в друга държава?  И кой праг се гледа за регистрация по ДДС?

Благодаря Ви предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Мястото на изпълнение при извършваната от Вас доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност (Австрия във Вашия случай). ( Вж. чл.22 ал.3 и Чл. 22 ал.2 от ЗДДС)

  Съгласно чл. 97а ал.2 от ЗДДС На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

  В обобщение: при условие, че фирмата ще извършва подобни услуги тя трябва да е регистрирана по ЗДДС още преди извършването им - без значение, че все още не е достигнала необходимия праг за регистрация на общо основание.

  Относно другият Ви въпрос трябва да имате предвид, че лице, което осъществява дейност като заето лице в държава-
  членка от името на работодател, който обичайно осъществява
  дейността си в нея и което е командировано от този работодател
  в друга държава-членка, за да осъществява там дейност от името на
  същия работодател, продължава да е подчинено на законодател-
  ството на първата държава-членка, при условие, че предвиденото
  времетраене на тази работа не превишава двадесет и четири месеца
  и че не е изпратено да замества друго лице.(чл.12(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004)

  Тъй като в поставения от Вас казус няма достатъчно информация за продължителността на командировката и естеството на работата на служителя Ви, ще е уместно издаване на Удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство.

  Поздрави,

  Лора Танева
 • Много Ви благодаря.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->