станислав малев станислав малев Потребител

Пререгистрирано ООД от ЧСИ - кой да подава ГФОПРЕЗ 2009 Г. ЧСИ ЗАПОРИРА МОЯ ДЯЛ В ООД И БЕЗ ДА МЕ УВЕДОМИ Е ПРЕРИГИСТРИРАЛ ООД - ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ.

ООД НЕ Е ИМАЛО ДЕЙНОСТ НИКОГА И ПРОДЪЛЖАВА ДА НЯМА.НЕ Е РЕГИСТРИРАНО ПО ДДС - ДЯЛОВИЯ КАПИТАЛ Е ВНЕСЕН И СЛЕД ТОВА ИЗТЕГЛЕН. - ЗАКРИТА Е БАНКОВАТА СМЕТКА.

МОЯ ВЪПРОС Е КОЙ СЛЕДВА ДА ПОДАВА ГФО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.АЗ КАТО УПРАВИТЕЛ НА ООД - ТО НЕ СЪМ ПОДАВАЛ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ.

ТОВА Е НАПРАВИЛО ЧСИ.Отговори

 • Здравейте,
  На основание § 4 от ПЗР на Закона за търговския регистър търговците бяха длъжни да се пререгистрират по този закон в срок до 31 декември 2011 г. Съгласно ал. 3 пререгистрацията се извършваше и въз основа на акт на съдебен или друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител, когато са оправомощени по силата на закон да искат вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър по партидата на търговец. Такъв акт на ЧСИ представлява и запорът на дружествения дял на съдружника по реда на чл. 517 от ГПК.
  Независимо че дружеството е било пререгистрирано въз основа на акт на ЧСИ (запор), задължението за деклариране на ГФО е на управителя на ООД, а не на ЧСИ. Законът не вменява на ЧСИ да обявява ГФО и каквито и да е други документи по партидата на пререгистрирания търговец в Агенция по вписванията, освен запора.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->