Anna Zhivkova Anna Zhivkova Потребител

Покупка на акции от чуждестранно ЮЛЗдравейте:)

Имам следния казус: Българско ЕООД закупува 49% от акциите на гръцко АД.

Освен договор за прехвърляне на акциите трябва ли да се издаде фактура?

Съгласно разпоредбите на СС 28 трябва ли да се отрази като инвестиция в асоциирано предприятие? Счита ли се,че българското ЕООД упражнява значително влияние и трябва ли в търговския регистър да се обяви гръцкото АД като нов съдружник и правната форма да се промени от ЕООД на ООД?

Благодаря Ви много за съдействието!


Отговори

  • Всъщност,объркала съм въпроса в последната си част - дали трябва да се обявява това обстоятелство (българското ЕООД става акционер в гръцкото АД) в гръцкия търговски регистър?
  • Здравейте,
    На последния въпрос - дали трябва да се обявява в гръцкия търговски регистър обстоятелството, че българско ЕООД е станало акционер в гръцко АД, отговорът се съдържа в гръцкото търговско законодателство. Поради това следва да се обърнете към специалист с познания по гръцко търговско право. Тук може да Ви бъде даден отговор единствено за българското търговско право.
    Поздрави,
    Йордан Костов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->