Любомира Прахчева Любомира Прахчева Потребител

Освобождаване от работа по чл. 328 ал. 2Здравейте!

Предприятието в което работех изгоря и ми предложиха да ме освободят по чл. 328 ал. 2. Искам да отида на Трудовата борса, но колко ще бъде обезщетението от там 60% или по 7 и 20лв. на ден? След колко време ще получа обезщетението, след като се запиша?Отговори

 • Здравейте,

  Генерално размерът на дневното парично обезщетение за безработица е 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването. Но също така то не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица,което е 7,20 лв.

  Изключение от генералното правило се среща, когато правоотношенията са прекратени по желание или със съгласието на безработното лице, или поради виновното му поведение (като напр. чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда).

  Конкретно, споменатото от Вас основание не попада в изключенията от генералното правило и моето мнение е, че размерът на паричното обезщетение е 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца.

  Приложимата нормативна уредба, засягаща Вашия казус се съдържа в чл. 54б КСО и чл. 325 - чл. 328 от КТ

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->