потребител

Подаване на предизвестие при срочен трудов договорЗдравейте,

Работя на втори трудов договор по чл.111 в учебно заведение. Договорът ми е срочен, за период от 16.09.2013 до 15.06.2014г. Налага ми се да изляза в отпуск от 20 май 2014 до 03 юни 2014г. Въпреки, че имам за ползване достатъчно дни от платения си годишен отпуск,при устен разговор с работодателя ми, същият отказа да ги ползвам за посочения период. Поради това, към момента нямам подадена молба за платен отпуск. Допускам, че ще ми откаже ползването и на неплатен отпуск.

Посоченият срок за предизвестие в трудовия ми договор е законовия. За какъв срок ще дължа неустойка на работодателя ми, ако подам предизвестие за напускане, считано от 20 май 2014г.? Задължен ли е работодателят да изплати остатъка от неползвания платен годишен отпуск след напускането ми, без подадена от мен молба в писмен вид, в срока на договора?Отговори

  • Ако срочния ви трудов договор е до 15.06.2014 г., а вие напуснете работа на 20.05.2014 г. без да сте подали предизвестие, то вие ще дължите неустойка за срока от 20.05.2014 г. до 15.06.2014 г. При прекратяване на трудов договор работодателят е длъжен да изплати неизползвания платен годишен отпуск, без да има значение дали в периода, в който сте работили сте подавали молба. Работодателят в заповедта за прекратяване на трудовия договор трябва да запише на какви обезщетения имате право, включително и обезщетението за неизползван платен годишен отпуск. Сумата на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск трябва да се начисли към последната ви работна заплата.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->