Веселин Христов Веселин Христов безработен

ВОП в дневник ПродажбиПротокол за ВОП по чл 117 ал2 и чл.80 в дневника за продажби - трябва ли да има суми с дост цена в кол 9 и кол.13, съответно суми с начисл ДДС по кол 10 и 15, или само суми по кол.10 и 15 с начисленото ДДС?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,


  Да трябва да има суми при ВОП в дневник продажби и в колони 9 и 13, и съответното ДДС в колони 10 и 15.


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • Здравейте!

  Какви трябва да бъдат счетоводните контировки за да се отрази в дневника за продажби в посочените колони ДО и начисленото и изискуемо ДДС, за покупката на дълготрайния актив.

 • Здравейте,

  Имаме фактура от Google и Facebook (Иралндия), за реклама и абонамент за ползване на бизнес акаунт.
  Кои колони се попълват при ВОП на услуги в дневника на продажбите?
  Колона 13 или колона 14?

  Това извадка от НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ ПРИ ВОП И ВОД от НАП
  І. ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯ В ОТЧЕТНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЗДДС

  Придобиването на стоки на територията на страната от доставчик, регистриран за целите на ДДС в друга държава членка на ЕС, подлежи на деклариране в отчетните регистри и справката-декларация по ЗДДС.
  По повод осъществените вътреобщностни придобивания, регистрираното по ЗДДС лице, получател по доставката, издава протокол съгласно чл. 117 от ЗДДС.

  1.1. Съгласно разпоредбите на чл. 84 от ЗДДС, данъкът по вътребщностно придобиване е изискуем от лицето, което извършва придобиването. В тази връзка протоколът издаден в случаите на чл. 84 от ЗДДС се включва в дневник продажби с код на документ (09), а данъчната основа и размерът на начисления данък се отразяват както следва:
  колона 13 – Данъчна основа на вътреобщностните придобивания /ВОП/
  колона 15 – Начислен ДДС за ВОП и за получени доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС

  Често допускани грешки при декларирането на вътреобщностни придобивания в дневник продажби са:
   деклариране на данъчната основа на ВОП в колона 14 на дневник продажби „ДО на получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС”;
  Некоректно е декларирането на данъчната основа на ВОП в колона 14, тъй като прилагането на чл. 82, ал.2-5 от ЗДДС касае получени доставки, различни от ВОП, при които ДДС е изискуем от получателя.

  Моля за отговор и съвет.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->