Десислава Христова Десислава Христова Потребител

Ползване на нает автомобил в ЕСФирма, регистрирана в България по ЗДДС, при командировка на служител в Германия получава фактура с начислено ДДС. Прочетох чл. 21 от ЗДДС и разбрах, че мястото на изпълнението е Германия. Не ми стана ясно как са осчетоводява, какъв протокол трябва да издам и трябва ли да я подам във ВИЕС декларацията?Отговори

 • Здравейте,

  Мястото на изпълнение при доставка на услуга по краткосрочно отдаване под наем на превозни средства е мястото, където превозните средства фактически се предават на разположение на получателя.
  За да определим дали и Вашият казус е в този обхват, то трябва да се отговори на въпроса дали отдаването под наем е краткосрочно по смисъла на ЗДДС - краткосрочно отдаване под наем е ползването на автомобила в продължение на не повече от 30 дни.

  От така зададен въпроса, допускам, че получената фактура е с начислено Германско ДДС. В този случай се начислява текущ разход, а относно VIES декларацията - стойността на тази фактура трябва да се посочи в колона 5 на декларацията.

  Приложимата нормативна уредба, засягаща Вашия казус се съдържа в чл. 23 от ЗДДС и в ППЗДДС.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • Здравейте,

  Автомобила е ползван 5 дни. Получената фактура наистина е с начислено Германско ДДС - 19 %.
  Моля ви да ми помогнете, как точно да осчетоводя фактурата, какъв протокол се съставя и в коя декларация се подаява?
  Благодаря Ви предварително.

  Поздрави,
  Десислава Христова
 • Прочетох чл. 23 от ЗДДС и ППЗДДС, установих, че не се начислява тук ДДС, но не разбрах само във VIES ДЕКЛАРАЦИЯТА ЛИ СЕ ПОДАВА И КОЯ СУМА ДА ВКЛЮЧА - НЕТНАТА ИЛИ С НАЧИСЛЕНИЯ ДАНЪК.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->