radoslav makarski radoslav makarski s4etovoditel

Частично отчитане на разходи при командировкаЗдравейте!

Ако сме командировали служител в чужбина, но имаме фактура само за хотели и такса участие в семинар без самолетни билети, дали може да отчетем съответно само хотела, таксата за участие и днивните? Доказва ли се тази командировка при липса на бордна карта и самолетни билети, че реално лицето е напуснало страната?Отговори

 • Здравейте,

  Основно при отчитането на командировките в страната и в чужбина следва да се спазват изискванията на ЗКПО, на Закона за счетоводството, Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

  Съгласно нормативната уредба за всеки отделен разход има изискване за документалната обоснованост, която е както следва:
  1. Заповед за командировка - определя периода на командировката, видът на транспорт, размерът на дневните и квартирните пари;
  2. Документите за транспортни разходи - бордна карта, билет за автобус или влак. Тези документи трябва да бъдат прикрепени към Заповедта. Конкретно във Вашият казус те липсват, от което следва, че този разход не би бил признат за данъчни цели и трябва да бъде посочен в увеличение на финансовия резултат за преобразуване.
  3. Документиране на нощувката - фактура, която е издадена от мястото, където лицето е нощувало.
  4. Допълнителният разход във връзка с посещението на семинар също изисква документална обоснованост.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • Здравейте,

  Основно при отчитането на командировките в страната и в чужбина следва да се спазват изискванията на ЗКПО, на Закона за счетоводството, Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

  Съгласно нормативната уредба за всеки отделен разход има изискване за документалната обоснованост, която е както следва:
  1. Заповед за командировка - определя периода на командировката, видът на транспорт, размерът на дневните и квартирните пари;
  2. Документите за транспортни разходи - бордна карта, билет за автобус или влак. Тези документи трябва да бъдат прикрепени към Заповедта. Конкретно във Вашият казус те липсват, от което следва, че този разход не би бил признат за данъчни цели и трябва да бъде посочен в увеличение на финансовия резултат за преобразуване.
  3. Документиране на нощувката - фактура, която е издадена от мястото, където лицето е нощувало.
  4. Допълнителният разход във връзка с посещението на семинар също изисква документална обоснованост.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->