Milena Trifonova Milena Trifonova специалист по здравни грижи

Обезщетение на платен годишен отпуск, по чл. 177 и чл. 224 от КТВ КТД на предприятието в което работя са предвидени следните трудови възнаграждения. Така както са формулирани в КТД, може ле да се приеме че са "имат постоянен характер"- (чл.17. (1), т.3. от НСОРЗ) и следвало ли да се включват в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 и чл. 224. от КТ.

3. В този КТД е предвидено с 57% от приходите по „Клинични пътеки” да бъде формиран ФРЗ (чл.55., т. 1.) и в т.2. С 57% от приходите по „община” също да се формира ФРЗ. Предприятието има Договори и с НЗОК и със СО. В т.3. „Изплащането на приходите по „клинични пътеки” и „община” .. се извършва ежемесечно от предходния месец ... „.

Предприятието е получавало редовно приходите по тези договори.

-Последните няколко месеца са изплащани по „Община” по 100 лв. Сумите по "клинични пътеки" варират от 70 лв. до 200 лв. Последно изплатената сума ли се включва в БТВ за изчисляване на обезщетение по чл. 177 и чл. 224
Едновременно с основния трудов договор, работя и по чл. 110, за което имам сключен договор, на длъжност 0,5, с месечно възнаграждение от 210 лв. Договорът е сключен на основание чл. 119 от КТ, във връзка с чл. 110 от КТ, за период от 6 месеца, след което се подновяваше.

Във НСОРЗ, ГЛАВА 4-та, чл.17. т.3 е написано- "допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или индивидуален договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер".

В същата наредба, гл. 4, чл. 17, т.4- ТВ при вътрешно заместване по чл. 259 от КТ.

Доходът от втория договор, включва ли се в т. 3 "... които имаат постоянен характер", или Наредбата взема предвид само доход по чл.259 от КТ


Благодаря.Отговори

 • Здравейте. Предлагам Ви професионален коментар по въпроса .

  База за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
  " Публикувано на 30.11.2012
  Гошо Мушкаров – д-р по икономика

  Въпрос: Изплатена еднократно в м. септември регулация на работната заплата, ще бъде ли основа за изчисление на платен отпуск през м.октомври?

  Отговор: Вероятно във въпроса става дума за допълнителни суми към работните заплати, изплатени през месец септември след извършена регулация на средствата за работна заплата в Държавното горско стопанство – Несебър.
  Начинът на формиране на средствата за работна заплата в предприятието няма отношение към определяне възнаграждението за времето на платения отпуск. В съответствие с чл. 177 от КТ, възнаграждението за всеки ден от платения годишен отпуск се определя в размер на среднодневното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ началото на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни.
  Среднодневното брутно трудово възнаграждение за месеца се определя, като брутното месечно трудово възнаграждение се раздели на броя на дните от месеца, за които това възнаграждение е начислено.
  Елементите на брутното трудово възнаграждение за изчисляване на възнаграждението по чл. 177 от КТ са посочени в чл.17 от НСОРЗ."
  След като въпросните доплащания са определени във вътрешната нормативна база и са с постоянен характер, те следва да участват при определяне на възнаграждениеето за платен годишен отпуск.
  kazimirc4
 • Благодаря г-н Халачев
 • Здравейте,

  аз само ще допълня, че становището на Мушкаров е адекватно и към днешна дата, тъй като в тази си част Кодекса не е търпял промени през последните две години.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->