Иван Терзиев Иван Терзиев Потребител

Трябва ли пенсионерите да правят авансови здравноосигурителни вноски за месеците, когато имат допълнителен доходЗдравейте,

Пенсионер съм. Като здравно-осигурен, длъжен ли съм да правя авансови здравноосигурителни вноски за месеците, през които имам доходи от свободна професия (като проектант)?

В чл.40 ал.1 т.2 на „Закона за здравното осигуряване” пише, че „лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица…..”. Същевременно в цитирания член 4, ал. 3 т.1 от „Кодекса за социално осигуряване” - работещите пенсионери „свободна професия” са изключени от лицата, подлежащи на задължително осигуряване с Решение №5/29.06.2000 на Конституционния съд. Логично е чрез тази връзка между двата нормативни акта да се направи заключение, че работещия пенсионер не би следвало да прави авансови здравноосигурителни вноски, още повече като се има в предвид и т.4 на чл.40 от „Закона за здравното осигуряване”, в който е записано кой осигурява задължителните здравноосигурителни вноски на всички пенсионери.

Предварително Ви благодаря за отговора!Отговори

 • Здравейте,

  На основание чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО здравноосигурителната вноска за тези лица е за сметка на републиканския бюджет. Следователно здравноосигурени за сметка на републиканския бюджет са само българските граждани, получаващи пенсия от държавното обществено осигуряване.
  За изчерпателност обаче следва да се посочи, че биха могли да възникнат случаи, в които въпреки, че лице е пенсионер, то дължи здравноосигурителни вноски за своя сметка. Такива са например случаите когато лицето упражнява дейност като самоосигуряващо се лице - едноличен търговец, съдружник в търговско дружество, упражняване на свободна професия, земеделски производител, застрахователен агент и др.
  Предвид гореизложеното, ако лицето ………не упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице, то дължимите за него здравноосигурителните вноски са за сметка на републиканския бюджет докато получава българската си пенсия.

  РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 3-289 ОТ 31.01.2014 Г. НА НАП ОТНОСНО: ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕНСИОНЕР СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗЗО)

  Поздрави
  Адриана Ноева
 • Благодаря на госпожа Ноева за коректния и ясен отговор.
  Потърсих в сайта на НАП цитираното "РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 3-289 ОТ 31.01.2014 Г. НА НАП ОТНОСНО: ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕНСИОНЕР СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗЗО)", за да се запозная със становището на ръководството на НАП, но не го открих. В териториалната дирекция на НАП, където живея, имат друго тълкуване на проблема. Затова бих искал да имам копие от това "РАЗЯСНЕНИЕ". Ще Ви бъда много благодарен, ако ми посочите откъде да го изтегля, или ако може да го получа от Вас.
  С поздрави и голяма благодарност: Иван Терзиев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗЗО

-->