Евгени Енев Евгени Енев Счетоводител

Данъчни амортизацииЗдравейте,

В член 55 на ЗКПО са описани данъчните амортизационни норми за различни групи активи. А метода за изчисляване на данъчната амортизация линеен ли е ?Отговори

 • Здравейте,

  В чл. 55 от ЗКПО са посочени максималните стойности на годишните амотризационни норми за различните групи данъчни амортизируеми активи.

  За да отговоря на въпроса Ви е нужно да направя следните уточнения:
  - годишната амортизационна норма за даден актив е равна на отношението между натрупаната за една година амортизация и данъчната амортизируема стойност. - натрупаната за годината амортизация от своя страна е равна на сбора на месечните амортизации.

  Последните може да се изчисляват по линеен, прогресивен, дегресивен или др. метод. Важно в случая е общата им сума на годишна база съотнесена към данъчната амортизируема стойност да не превишава максималната норма, предвидена в закона.

  Поздрави,

  Лора Танева
 • Благодаря за отговора!
  Все пак, например: фирма начислява амортизация на автомобил по дегресивен метод със сбор на числата и полезният живот на актива е определен за 5 години, то амортизационната норма за първата година ще е 33.33%.
  Ако полезният живот на актива е определен за 6 години, амортизационната норма за първата година ще е 28.57%.
  При полезен живот на актива 7 години, амортизационната норма за първата година ще е 25%.
  Т.е ако фирмата използва този метод и не иска да да се надвишава данъчната амортизация, полезният живот на актива в този случай трябва да е поне 7 години
  На прав път ли съм /.
 • Здравейте отново,

  В счетоводния амортизационен план не е проблем да фигурира актив от категория V (автомобили) с годишна амортизационна норма превишаваща 25%. (По преценка на ръководството тя може да достигне и 100%).

  Важно е в данъчния амортизационен план годишната данъчна амортизационна норма на горепосочения актив да не превишава 25%. И за да отговоря конкретно на въпроса Ви - не е редно да използвате годишна данъчна амортизационна норма в ДАП 28.57% или 33.33%.

  Поздрави,

  Лора Танева
 • Благодаря отново! Чест и почитания за Вас и целият Ви екип!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->