Задай въпрос тук

Прекъсване на Платен Годишен Отпуск

Публикувано на: 30.12.2010

Писмо № СО1-337 от 04.12.2009 г.


ОТНОСНО: Когато по време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя


В чл. 175, ал. 1 КТ е предвидено, че когато по време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително със съгласието между него и работодателя.

В закона не е определена изрично формата на искането, но тъй като разрешаването на отпуска се извършва писмено, след молба на лицето. Остатъкът от платения годишен отпуск не се продължава автоматично. Той може да се ползва веднага след изтичане на отпуска поради временна неработоспособност или в по-късен момент. Времето на ползване се определя по взаимно съгласие на страните, за което е необходимо работникът или служителят да подаде молба и съответно да получи писмено разрешение от работодателя си.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->