Гергана Тодорова Гергана Тодорова учител

обезщетение при пенсиониранеИмам 32 години учителски стаж. Подари свиване на стажа бях съкратен и се регистрирах в бюрото по труда и бях там 8 месеца. След това започнах работа в 16 ОУ като майстор поддръжка, където имам 8години и 9 месеца трудов стаж. Навърших необходимите възраст и стаж и желая да се пенсионирам от 1 май тази година. Имам ли право на обезщетението от 6 работни заплати и следва ли да ми бъде изплатен остатъка от палагащия ми се годишен отпуск?


Отговори

  • Здравейте,

    След като Вие сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, то имате право на обезщетение от работодателя в размер на Вашето брутно трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако сте работили при същия работодател през последните 10 години от трудовия Ви стаж - на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Конкретно във Вашият казус трудовият стаж е по-малко от 9 години, от където следва, че нямате право на обезщетението от 6 работни заплати.

    Приложимата нормативна уредба, засягаща Вашия казус се съдържа в чл. 222 от Кодекса на труда.

    Поздрави,
    Станислава Бъзовска
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->