Anna Zhivkova Anna Zhivkova Потребител

Продажба на лек автомобил на регистрирано по ЗДДС в страна-членка лицеЗдравейте!

Българско дружество,регистрирано по ЗДДС,продава лек автомобил 4+1 на немско дружество,регистрирано по ЗДДС в Германия.Нашето дружество не е ползвало данъчен кредит при придобиването.Основанието във фактурата ни за продажба чл.50,ал.1 ли ще бъде?В дневника за продажби в колона освободени доставки и придобивания ли да го посочим?


Отговори

  • Здравейте,

    При покупката на лекия автомобил вие не сте ползвали Данъчен кредит на основание чл. 70 ал. 1 т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност. Следователно при последваща продажба вие извършвате освободена доставка по смисъла на чл. 50 ал. 1 т. 2 от закона. В този случай в издадената от вас фактура следва да посочите именно това основание чл. 50 ал.1 т.2. за неначисляване на ДДС. В дневника за продажби тази трансакция следва да се посочи в колона 24 – Данъчна основа на освободени доставки.

    Поздрави,
    Ванеса Драгомирова
  • Благодаря Ви:)
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->