Джеси Джурова Джеси Джурова Счетоводител

ГФО в ТР на Д-во в ликвидацияЗдравейте!Дружество, което е в ликвидация от средата на 2013 г. (и продължава да е в ликвидация и през 2014 г.), какви точно отчети трябва да подаде в ТР за 2013 г.?

Д-то няма стопанска дейност след началната дата на ликвидацията. Преди нея има разходи, както и приходи от лихви.

Съгласно СС13, Д-то трябва да представи баланс, ОПР, ОПП по образец на СС 13, както и приложение по СС 1. След като Д-то не е извършвало стопанска дейност след начална дата на ликвидация, следва ли да представя ОПР по СС1?

Трябва ли да представя и отчети (баланс, ОПР, ОПП, ОСК) с дата от 01.01.2013 до началната дата на ликвидация?Предварително Ви благодаря. Поздрави.


Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно НСС-13 за 2013 г. следва да се изготвят следните счетоводни документи:
  1. При започване на ликвидацията ликвидаторът следва да изготви счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал за периода от началото на отчетния период до датата на решението за обявяване на предприятието в ликвидация. Счетоводният баланс се трансформира в "Начален баланс при ликвидация".
  2. В края ба годината, ако производството по ликвидация не е приключило, ликвидаторът изготвя финансов отчет, който включва:
  а) счетоводен баланс съгласно приложение № 1 към този стандарт;
  б) отчет за приходите и разходите съгласно приложение № 2 към този стандарт;
  в) отчет за приходите и разходите съгласно НСС 1 - Представяне на финансови отчети за стопанската дейност, осъществявана от предприятието в ликвидация;
  г) отчет за паричния поток съгласно приложение № 3 към този стандарт;
  д) приложение съгласно НСС 1 - Представяне на финансовите отчети.
  НСС-13 изисква да се представи ОПР по НСС-1, дори и да не е извършвана дейност след началото на ликвидацията. Всъщност, извършването на дейност след началото на ликвидацията е по-скоро изключение, отколкото правило.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->