РОСИЦА КАЛАЙДЖИЕВА РОСИЦА КАЛАЙДЖИЕВА Потребител

Приемо-предавателен протоколЗдравейте,

Задължително ли е към всяка ф-ра за закупена стока или услуга да има приемо-предавателен протокол? Къде мога да го прочета?

В кои случаи сме длъжни да издаваме ППП при продажба на клиент? Кога се издава ППП ?

Приятен ден!Отговори

 • Приемо-Предавателен Протокол е документ, с който се документира фактическото приемо-предаване на стоки, материали или активи, което много често се извършва в различен момент от момента на плащане и/или издаване на фактура.

  Предприятието определя необходимостта от такива протоколи, съобразно дейността си и описва издаването и движението им във вътрешния правилник за документооборота.
 • Здравейте.

  Съгласен съм с отговора на колегата - всяко предприятие само определя нуждата от издаването на допълнителни документи, съобразно дейността на фирмата. Издаването на ППП може само да подпомогне счетоводната ви отчетност.

  Поздрави.
 • Здравейте,
  Изготвянето на приемо-предавателен протокол има значение най-вече за доказване на прехвърлянето на собствеността върху родово определени вещи и доказване на реалността на доставката. Ако не докажете реалността на доставката, НАП най-вероятно при евентуална бъдеща ревизия ще Ви откажат право на данъчен кредит.
  Съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЗД при договори за прехвърляне на собственост върху родово определени вещи собствеността се прехвърля, щом вещите бъдат определени по съгласие на страните, а при липса на такова - когато бъдат предадени.
  Когато доставената стока е индивидуално определена в договора за покупко-продажба, не е необхдомо изготвяне на приемо-предавателен протокол.
  Тъй като в повечето случаи доставката на стоки и услуги се извършва въз основа на неформален (устен) договор, приемо-предавателният протокол доказва съществуването на договора и неговото изпълнение (поради липсата на писмен договор).
  Не се изисква изготвяне на такъв протокол при прехвърляне на недвижим имот, тъй като в този случай собствеността се прехвърля с нотариалния акт (чл. 18 от ЗЗД).
  Когато се касае за договор за изработка, заплащането на цената се дължи след приемане на работата - чл. 266 и чл. 264 от ЗЗД. Например договорът за СМР обикновено е вид договор за изработка.
  Поздрави,
  Йордан Костов

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->