стефани славова стефани славова Потребител

Въпрос по чл.40а на ЗЗОКак да възстановя правата си за здравно осигуряване след като съм се върнала в България след много години живот в чужбина? Подала съм през далечната 2005 година заявление до НАП, че не искам да се осигурявам здравно у нас, тъй като живея в чужбина повече от 183 дни в годината. Чета ЗЗО и чл.40а и виждам колко са ясни нещата, но се оказа, че има по-различни тълкувания от НАП по този член, което е направо абсурдно, но все пак искам и Вашето мнение по въпроса , тъй като харесвам много Вашия сайт и ми вдъхвате доверие!

Предварително Ви благодаря!
Ваша Ст.СлавоваОтговори

 • Здравейте,

  Както сте отбелязали, в Закона за здравното осигуряване са уредени двата начина за възстановяване на здравноосигурителните права при продължително пребиваване извън България:

  1. Еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски върху половината от минималния месечен размер на доходите за самоосигуряващите се лица (210 лв.*8% или 16.80 лв.).

  2. След изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето се осигурява по реда на българското законодателство.

  При възстановяване на здравноосигурителните права с еднократно внасяне на 12 вноски се подава и Декларация образец №9.

  Не се заплащат здравноосигурителни вноски за периода, през който за лицата се прилага схемата за здравно застраховане на Европейския съюз, след предварително подадено заявление до НАП.

  Според тълкуването на НАП с изменението на разпоредбата на чл. 40а от ЗЗО в сила от 08.03.2013 г. се дава възможност на лицата, които са напуснали страната и не са подали предварително заявление (както гласеше разпоредбата преди промяната), да подадат заявление в един по-късен период, включително и след завръщането си в България.

  Към заявлението следва да се приложат документи, които доказват датата на напускане на страната и такива, удостоверяващи статуса Ви като лице, полагащо труд и осигурено в чужбина.

  За повече информация може да посетите този линк на страницата на НАП:

  http://www.nap.bg/page?id=187

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 40, ал. 5, чл. 40а от Закона за здравното осигуряване, както и в Разяснение Изх. № 94-00-246 от 31.10.2013 г. на НАП относно: Приложение НА чл. 4, ал. 4 И ал. 5 от ЗДДФЛ за лице, постоянно пребиваващо в Съединените Американски Щати.


  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗЗО

-->