Георги Бациев Георги Бациев Потребител

Осигуровки на съдружник в ООДКогато съдружник в ООД има трудов договор в друга фирма, трябва ли да се осигурява в ООД-то?Отговори

 • Здравейте,

  В чл. 4 на Кодекса за социално осигуряване са посочени лицата, които подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.

  Независимо от това дали имате сключен трудов договор с друга фирма или не, за Вас съществува задължение да внасяте осигурителни вноски във фондове на ДОО само ако упражнявате трудова дейност като съдружник.

  Поздрави,
  Лора Танева
 • Благодаря за изчерпателния отговор!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->