Krasimira Vasileva Krasimira Vasileva Потребител

Приспадане на данъчна загуба от 2013 г.Здравейте,

ООД, регистрирано през 2013 г., е упражнявало дейност само през месец декември. В резултат на това има данъчна загуба в размер на 2500 лв., която не е била посочена в Справка 4 на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за разпределение през следващите години. Това грешка ли е? Може ли при евентуална данъчна печалба за 2014 г да се приспадне данъчната загуба от 2013 г и чак върху разликата да се плати корпоративния данък? При данъчна загуба за 2014 г тя ще се прибави ли към загубата за 2013 г и тогава в Справка 4 на ГДД по чл. 92 от ЗКПО ще може ли да се посочи пренасяне на загубите от 2013 и 2014 г?

Предварително благодаря за отговора!

Отговори

 • Здравейте,

  Непосочването на данъчната загуба в Справка № 4 от ГДД се счита за грешка, но не губите правото за приспадане на данъчната загуба. То може да бъде упражнено в следващите 5 години или до нейното изчерпване. В случай че през 2014 година отново реализирате данъчна загуба, тя ще се натрупа към вече съществуващата такава от 2013г. Трябва да се отбележи че, за да използвате правото на приспадане на данъчна загуба е необходимо да го упражните още в първата година от реализирането на данъчна печалба и приспадането става до нейния размер. Остатъка се пренася в следващата година. Ако след изтичане на 5-годишния срок вие все още имате непренесена данъчна загуба, то губите правото за нейното приспадане.

  За справка чл. 71, 72, 73 от Закона за корпоративното подоходно облагане

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • Още веднъж благодаря за отговора!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->