РОСИЦА КАЛАЙДЖИЕВА РОСИЦА КАЛАЙДЖИЕВА Потребител

ДДС при продажба на имот от ЮЛЗдравейте,

Юридическо лице ЕООД желае да продаде недвижим имот. Какви данъци ще дължи при осъществяване на сделката? Начислява ли се ДДС при продажбата на имот от ЕООД?Отговори

 • Здравейте,

  От така зададения въпрос не става ясно дали сградата е нова или стара и кога е придобита.

  В случай че недвижимият имот не отговаря на определението за нова сграда*, доставката се счита за освободена съгласно чл. 45 ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност. Законодателят обаче дава право на избор на доставчика да третира доставката на сградата като облагаема или освободена съгласно чл. 45 ал. 7. В случай че вие решите да я третирате като освободена доставка на основание чл. 45 ал. 3 от ЗДДС, трябва да извършите корекция на ползвания данъчен кредит по посочената в чл. 79 ал. 6 формула.

  Ако извършвате доставка на нова сграда или решавате да я обложите на основание чл. 45 ал. 7, то следва да начислите ДДС при доставката.

  В данъчната основа трябва да се включат също :
  1. Нотариална такса
  2. Такса вписване в Агенцията по Вписванията
  3. Местен данък – данък при придобиване на имущество по възмезден начин.

  * В Допълнителните разпоредби към Закона за данък върху добавената стойност е посочено, че нови сгради са тези, които към датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем, са на етап завършеност “груб стоеж” или не са изтекли 60 месеца, от датата, на която е издадено разрешение за ползване.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->