Diyana Chankova Diyana Chankova Потребител

Командироване в страна от ЕС и удостоверение А1Здравейте.

Българска фирма командирова свой служител за 10 дни в Германия. Кой има задължението да издаде удостоверение А1 и на какъв език?

Благодаря предварително.Отговори

 • Здравейте,

  Лице, което осъществява дейност като заето лице в държава-
  членка от името на работодател, който обичайно осъществява
  дейността си в нея и което е командировано от този работодател
  в друга държава-членка, за да осъществява там дейност от името на
  същия работодател, продължава да е подчинено на законодател-
  ството на първата държава-членка, при условие, че предвиденото
  времетраене на тази работа не превишава двадесет и четири месеца
  и че не е изпратено да замества друго лице.

  Т.е. за лицето е приложимо българското осигурително законодателство, тъй като ще прекара в Германия едва 10 дни и не е необходимо издаване на удостоверение А1.

  За справка :чл.12(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004

  Поздрави,

  Лора Танева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->