Евгения Христова Евгения Христова финансов инспектор

Прекратяване на срочен трудов договор по заместванеНазначена съм на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 , във връзка с чл.70, ал. 1, във връзка с чл.107 "а" от КТ за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа. Майчинството на колежката изтича на 29.06.2014г. Тя се завръща на работа на 14.04.2014г. Aз съм предупредена за идването й на 08.04.2014г.

Редно ли е аз да бъда предупредена за завръщането й 4 работни дни преди това?Отговори

 • Здравейте.
  Според мен не само е редно, но и не нарушава правата Ви. Колкото и да не е приятно, това има за цел да Ви подготви за прекратяване на трудовото правоотношение - в психологически и материален аспект. А ако Ви връчат заповедта за прекратяване на ТД в последния момент ?!
  kazimirc4

 • Здравейте,

  Подкрепям отговора на колегата.

  Договорът за заместване се прекратява без предизвестие на основание чл. 325, т. 5 от КТ, със завръщане на замествания работник или служител на работа.

  При прекратяването на заместващия работодателят е задължен да издаде акт за прекратяване на трудовия договор и да попълни трудовата книжка на заместника, т. е. не би могло и заместваният, и заместникът да работят едновременно на една и съща длъжност.


  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите с чл. 325, т. 5 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Ивелина Георгиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->