Gabriela Vasileva Gabriela Vasileva Потребител

Неплатен отпуск 14мес. непосредствено преди пенсиониране и 6-те брутни заплатиЗдравейте,

навършвам 60год. на 01.11.2014,но ми трябват още 8мес според реформата до навършване на изисквана възраст за пенсиониране. Имам инвалидна пенсия, заради общо заболяване-диабет от 2005г и не съм прекъсвала да работя въпреки заболяването. Сега обаче ми се налага да помогна на дъщеря си, която е в чужбина, с отглеждането на внучката ми и затова трябва да напусна работа. Понеже не могат да ме съкратят заради 52% инвалидност,която ми дава допълнителна защита със заболяване като диабета и да отида за 12мес на борсата с право на обезщетение,което би било идеалният вариант за мен, трябва да намеря начин да не загубя правата си точно 1 год преди пенсията, за която съм полагала доста труд цели 40год -това е стажът ми, така че изискването за стаж го надхвърлям и тази 1год неплатен отпуск, който искам да взема няма да е проблем че не се зачита за стаж.

Наистина ли няма начин да ме съкратят, за да получавам 12мес обезщетение от борсата и после да се пенсионирам при навършване на 60г и 8мес??? ВЪПРОС 1

така дори да губя правото да взема 6 брутни заплати обезщетение при пенсиониране в предприятие, в което имам над 10г стаж това ще се припокрие като сума от 12мес обезщетение от борсата

(нали това е максимума като срок за обезщетение при условие че имам 40г стаж и нали мога да го получавам заедно с пенсията за инвалидност както заплатата?). ВЪПРОС 2

Другият вариант, който ми идва наум е да поискам неплатен отпуск за 14мес от 01.05.2014 до 01.07.2015 (тогава се навършва изискваната 60г и 8мес възраст за пенсиониране) и тогава да подам документи за пенсиониране и така няма да загубя правото на 6-те брутни заплати обезщетение за пенсиониране в предприятие където имаш отработени повече от 10г.

Въпросът ми е имам ли право на толкова дълъг неплатен отпуск и дали след него мога да си подам документите за пенсиониране без да се безпокоя за тези 6 брутни заплати,които съм си заслужила напълно?? ВЪПРОС 3

Другото което ме интересува е да си ползвам ли всичкият платен отпуск за 2014 полагащ ми се преди да започна неплатеният отпуск или може да го оставя за след 14-те мес, има ли опасност да го загубя ако го отложа ВЪПРОС 4

и още-трябва ли да имам поне 1-2 отработени дни след неплатеният отпуск преди да подам документи за пенсиониране??? ВЪПРОС 5

За тези 14мес поне 30дни ще се считат за стаж нали, ВЪПРОС 6

а през останалото време за да не остана неосигурена аз ли трябва да си внасям здравни осигуровки и как-аз сама или чрез работодателя ми понеже все пак ще съм в неплатен отпуск и трудово-правните ни отношения няма да са прекъснати??ВЪПРОС 7

Извинете за дългото питане с общо 7 въпроса, надявам се да се окаже, че има експерти, които могат да ми помогнат в тази затруднена за мен ситуация.

Благодаря предварително за отделеното време,понеже в моят случай трябва да се тълкуват членовете в кодекса, а това предполага една доста висока компетентност, която за съжаление не срещам на тел. от служителите в пенсионен отдел по местоживеене и затова се обръщам към вас с голяма надежда за бърз отговор понеже времето ми до исканият отпуск е 2седм от днешна дата 11.04.2014.

С уважение
Габриела ВасилеваОтговори

 • Здравейте,

  Поради Вашето заболяване в Кодекса на труда е предвидено, че работодателят Ви трябва да поиска разрешение от Инспекцията по труда и ТЕЛК, за да прекрати трудовия Ви договор на определени основания. Това не означава, че не е възможно при спазване на процедурите той да получи такова разрешение. Освен това има основания за прекратяване, които са изключени от тази закрила като например прекратяване, когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа; когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.

  Съществува и вариантът договорът Ви да бъде прекратен по взаимно съгласие и да подпишете без прекъсване договор със същия работодател на друга длъжност, за която е предвиден срок за изпитване. След това вторият договор да бъде прекратен без предизвестие по време на срока на изпитване на основание чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда, за което не е валидна закрилата против уволнение. По този начин ще можете да получавате обезщетение от Бюрото по труда в пълния му размер и срок и няма да имате прекъсване в осигуряването. За работодателя също ще са налице минимални разходи.

  Максималната продължителност на получаването на обезщетение за безработица е 12 месеца при общ осигурителен стаж над 25 години, като това обезщетение не е поставено в зависимост от получаването на пенсия за инвалидност.

  Няма ограничения за продължителността на ползвания неплатен отпуск, стига работодателят Ви да го разреши. За трудов и осигурителен стаж се признават до 30 работни дни в рамките на една календарна година, тоест във Вашия случай ще има възможност за признаване на до 60 работни дни, тъй като поради продължителността си отпускът ще обхване две календарни години. За периода на неплатен отпуск дължите единствено здравни осигуровки в размер на 16.80 лв. на месец, които се внасят чрез работодателя, но са изцяло за Ваша сметка, тъй като отпускът е по Ваше желание и инициатива.

  Не повече от 10 дни от платения годишен отпуск за всяка календарна година
  могат да се отлагат за ползване в следващите две календарни години при наличието на основателни причини. При надвишаване на броя на дните или неспазване на определения срок, правото за ползване не този отпуск се губи.
  За да бъде прекратен трудовият Ви договор без изрично разрешение от Инспекцията по труда, ще бъде необходимо след ползване на неплатения отпуск да имате поне един отработен ден.

  В случай че най-малко последните 10 години от трудовия Ви стаж са при същия работодател и при прекратяването на договора си сте придобили право на пенсия, то няма основание, поради което да Ви бъде отказано изплащане на обезщетението в размер на брутното Ви възнаграждение за срок от 6 месеца.

  Ако все пак такова Ви бъде отказано или не сте съгласни с размера му, можете да предявите претенциите си в съда.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 70, ал. 1, чл. 71, ал. 1, чл. 160, ал. 1 и ал. 3, чл. 176, чл. 176а, чл. 222, ал. 3 и чл. 333, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 9, ал. 2, т. 3 и чл. 54в от Кодекса за социално осигуряване, както и в чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за здравното осигуряване.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->