ГЕРГАНА ГАНЧЕВА ГЕРГАНА ГАНЧЕВА Потребител

Разпределяне на дивидентиЗдравейте,

Как стоят неща при разпределя не на дивиденти? Как се осчетоводяват, може ли средствата да излязат от касата? Може ли няколко пъти в годината да се разпределят?Отговори

 • Няма ограничение колко пъти в годината ще се взема решение за разпределяне на дивиденти. Плащането на дивиденти може да стане както с пари от касата на фирмата, след като има съставени необходимите първични счетоводни документи, така и по банков път. На основание взетото решение на Общото събрание се начислява дивидента, начислява се 5% данък върху дивидента и чистата сума се изплаща.

  Счетоводните операции биха могли да са следните:
  1. Начислен дивидент - 122 / 425
  2. Начислен данък върху дивидент - 425 / 454
  3. Изпратен дивидент - 425 / 501 или 503
 • Да допълня, че изплащането на дивидент за сума равна или надхвърляща 15000лв. попада в ограниченията на ЗОПБ и следва да се извършва по банков път.
  /потърсете указание УК-3 от 04.04.2011 г. на МФ и вижте от примерите точка 6/
  Да напомня, че за данък върху дивидента се подава декларация по чл.55 в срок до края на месеца , следващ тримесечието на вземане на решението от ОС.
  И че, във връзка със зачестилите проверки на НАП по ЕГН, плащането на дивидент е добър начин да се доказва произход на средства.
 • Благодаря за отговора! Да попитам също лицета, които ще получават дивиденти са собственици и се осигуряват в други фирми, а в ООД-то което ще разпределя дивиденти не се осугуряват. В този случай фирмата разпределяща дивиденти тя ли трябва да внесе и начисли 5 % данък или във фирмата в която се осигуряват лицата получили дивидентите? И декларация по чл. 55 за всяко от лицето получило дивиденти ли се подава и от кого се подава- от счетоводителя на фирмата разпределила дивиденти или от счетоводителя на фирмата в която се осигуряват лицата, получили дивиденти?
 • Данъка върху дивидентите се начислява и плаща от фирмата изплатила дивидента. Лицата са собственици капитала на фирмата, от която получават дивидентите. Няма значение от къде се осигуряват. Декларацията по чл.55 се подава от фирмата изплатила дивидента и дължаща данъка. В тази декларация данъка не се посочва поименно, а се посочва общо числото на дължимия от фирмата данък .
 • Благодаря за разяснението !
 • Протокола от общото събрание публикува ли се в Агенцията по вписванията заедно с Протокола от общото събрание за приемане на ГФО?
 • Не е задължително да се публикува протокола за разпределение на дивидента, освен, ако не е заедно с решението за приемане на ГФО.
 • по какъв начин мога да си получа девидентите за 2013 и 2014г, които са гласувани на ОС на някои от акционерите са вече изплатени,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->