Задай въпрос тук
ГЕРГАНА ГАНЧЕВА ГЕРГАНА ГАНЧЕВА Потребител

Разпределяне на дивидентиЗдравейте,

Как стоят неща при разпределя не на дивиденти? Как се осчетоводяват, може ли средствата да излязат от касата? Може ли няколко пъти в годината да се разпределят?Отговори

 • Няма ограничение колко пъти в годината ще се взема решение за разпределяне на дивиденти. Плащането на дивиденти може да стане както с пари от касата на фирмата, след като има съставени необходимите първични счетоводни документи, така и по банков път. На основание взетото решение на Общото събрание се начислява дивидента, начислява се 5% данък върху дивидента и чистата сума се изплаща.

  Счетоводните операции биха могли да са следните:
  1. Начислен дивидент - 122 / 425
  2. Начислен данък върху дивидент - 425 / 454
  3. Изпратен дивидент - 425 / 501 или 503
 • Да допълня, че изплащането на дивидент за сума равна или надхвърляща 15000лв. попада в ограниченията на ЗОПБ и следва да се извършва по банков път.
  /потърсете указание УК-3 от 04.04.2011 г. на МФ и вижте от примерите точка 6/
  Да напомня, че за данък върху дивидента се подава декларация по чл.55 в срок до края на месеца , следващ тримесечието на вземане на решението от ОС.
  И че, във връзка със зачестилите проверки на НАП по ЕГН, плащането на дивидент е добър начин да се доказва произход на средства.
 • Благодаря за отговора! Да попитам също лицета, които ще получават дивиденти са собственици и се осигуряват в други фирми, а в ООД-то което ще разпределя дивиденти не се осугуряват. В този случай фирмата разпределяща дивиденти тя ли трябва да внесе и начисли 5 % данък или във фирмата в която се осигуряват лицата получили дивидентите? И декларация по чл. 55 за всяко от лицето получило дивиденти ли се подава и от кого се подава- от счетоводителя на фирмата разпределила дивиденти или от счетоводителя на фирмата в която се осигуряват лицата, получили дивиденти?
 • Данъка върху дивидентите се начислява и плаща от фирмата изплатила дивидента. Лицата са собственици капитала на фирмата, от която получават дивидентите. Няма значение от къде се осигуряват. Декларацията по чл.55 се подава от фирмата изплатила дивидента и дължаща данъка. В тази декларация данъка не се посочва поименно, а се посочва общо числото на дължимия от фирмата данък .
 • Благодаря за разяснението !
 • Протокола от общото събрание публикува ли се в Агенцията по вписванията заедно с Протокола от общото събрание за приемане на ГФО?
 • Не е задължително да се публикува протокола за разпределение на дивидента, освен, ако не е заедно с решението за приемане на ГФО.
 • по какъв начин мога да си получа девидентите за 2013 и 2014г, които са гласувани на ОС на някои от акционерите са вече изплатени,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->