Деси Михайлова Деси Михайлова Потребител

Подаване декл. по чл.50 ЗДДФЛЗдравейте,

Съдружник с дял 25% в ООД, назначен по трудов договор и направено преизчисляване на ДОД -подава ли декл. по чл.50 ЗДДФЛ във връзка с параграф 1 т.26 буква"и" от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ?Отговори

  • Здравейте,

    Ако лицето действително е получило доход като съдружник в дружеството, полагащ личен труд в него, то е длъжно да подаде декларация за получения доход, направените за своя сметка осигурителни вноски и удържания данък. В декларацията ще следва да посочи и данните, изброени в предното изречение, отнасящи се до доходите му по трудовия договор.

    Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 50, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

    Поздрави,
    Виктор Баталов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->