rina valkanova rina valkanova Потребител

Доход от наемФизическо лице , работещо по трудово правоотношение , е получело доход от наем от друго ФЛ през последното тримесечие на 2013г. Наемът обаче се отнася за цялата 2014г.

Трябва ли да се посочи получаването на дохода в ГДД по чл. 50 за 2013 и да си плати данъка до 30.04.2014 или сумата да се раздели по тримесечия в 2014 и авансово тогава да се плащат вноските за данък по получения доход?Отговори

  • За физическите лица доходът се счита за придобит на датата, на която е получено плащането, независимо за какъв период се отнася. След като физическото лице е получило доходът през 2013 г., то този доход трябва да се декларира като придобит през 2013 г., независимо, че се отнася за 2014 г. Физическото лице трябва до 30.04.2014 г. да подаде годишна данъчна декларация по чл.50 за 2013 г. и до 30.04.2014 г. да плати дължимия данък.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->