Ivan Ivanov Ivan Ivanov Потребител

Издаване на протокол при внос на услуги.Здравейте,

При внос на услуги от трета страна трябва ли да се издаде протокол и да се самоначисли ДДС? Каква е ставката и на какво основание се издава протокола?

Благодаря за вниманието.Отговори

 • Здравейте,

  От така зададения въпрос не става ясно какъв е видът на услугата и къде е мястото на изпълнение. Във връзка с облагането на доставки на услуги важи общото правило - когато получателят е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение е там където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Вторият случай е, когато получателят е данъчно задължено лице, тогава мястото на изпълнение е там където той е установил своята независима икономическа дейност. Разбира се съществуват и някои особени случаи, посочени в чл. 21 ал. 4 от ЗДДС. Мястото на изпълнение е ключовият фактор, които посочва къде следва да се обложи доставката и съответно законодателството на коя страна да се приложи.

  За справка чл. 21 от Закон за данък върху добавената стойност.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • Според чл.21 от ЗДДС фирма регистрирана по ДДС в България /и извършваща своята независима икономическа дейност в Б-я/ и участвала в семинар на територията на Австрия излиза ,че мястото на изпълнение е България и трябва да си начисли ДДС. От друга страна според австрийското законодателство мястото на изпълнение е Австрия и фирмата организатор на семинара издава фактура с включено австрийско ДДС. Това означава ли, че българската фирма трябва да начисли ДДС върху цялата стойност /основа+ДДС/?
 • Услугата е абонамент за използване на софтуер, който българската фирма плаща всеки месец(мястото на изпълнение е България). Българската фирма е регистрирана по ДДС. Въпросът е на какво основание се издава протокол? Предполагам трябва да се самоначисли ддс и в двата дневника или бъркам?
 • Здравейте,

  Необходимо е да се определи видът на софтуера. Съгласно Допълнителните разпоредби към Закона за Данък върху добавената стойност, стандартният софтуер е програмен продукт, записан на технически носител, който е предназначен за масова употреба и не отчита спецификите в дейността на конкретния потребител. В случай че софтуерът е стандартен, той се третира като стока. Тогава Вие извършвате вътреобщностно придобиване и следва да самоначислите ДДС с протокол по чл. 117 от закона на основание чл. 84. Ако софтуерът е различен от стандартния, то тогава става въпрос за доставка на услуга. Самоначисляването става отново с протокол на основание чл.82 ал.2 т.3. от закона за данък върху добавената стойност.

  Самоначисляването ДДС намира отражение и в двата дневника. Определянето вида на софтуера има значение и във връзка с колоната, в която ще посочите данъчната основа в Дневника за продажби – колона 13 при ВОП или колона 14 при доставка на услуга.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • Към г-жа Николова

  Съгласно чл. 21 ал. 4 т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност, място на изпълнение при доставка на услуга по осигуряване на достъп срещу билет или заплащане до образователни събития , е там където фактически се провежда събитието. Във Вашия случай мястото е Австрия, следователно Вие не следва да самоначислявате ДДС.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова

 • Здравейте,
  да изясним дали е станало ясно.

  Когато имаме внос на услуга, независимо дали е от евро съюза или извън него имаме протокол по чл. 117 на основание чл. 82, ал. 2 т. 3 от ЗДДС. Ако имаме внос на стока от съюза е по чл. 84, но не разбрах ако имаме внос на стока от треата страна и тя не е минала митница, тогава пак ли самоначисляваме по чл.84 ?
 • Става въпрос за стоки, които са с по-малка стойност и не минават през митница. За тях получавам само фактура, пак ли трябва да самоначисля ддс и в двата дневника с протокол по чл.84?
  • 26 May 2017 08:38
  • (Потребител)
  • 5
  Имам същия казус както последния върос. Според служител на НАП трябва да третирам получените стоки, които не са минали митница, но са получени от трети страни както услугите - с протокол да начисля ДДС, да ги опиша в дневника по ДДС в колоната по чл 82, и да ползвам за тях данъчния кредит.?

  Правилно ли е това?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->