valentina atanasova valentina atanasova Потребител

Бракуване на материалиСобственик съм на фирма, която е ЕТ. Само аз работя и нямам персонал на трудов договор. По сметка 302 материали имам наличност на материали, които престояват повече от пет години и половината от тях са негодни за ползване. Считам, че е добре да ги бракувам и да ги изпиша от счетоводството на фирмата. За да документирам брака, извършвам инвентаризация и констатирам негодността за ползване на материалите. Въпросите ми са :

1. Тъй като инвентаризацията се прави с комисия, а аз работя сам, мога ли сам да извърша тази инвентаризация. Ако отговорът е не, кого още мога да включа при извършването на инвентаризацията.

2. Сумата на наличните материали е 50 000 лв/петдесет хиляди/, а негодните материали са на стойност 25 000лв.

Възможно ли е да ги изпиша, без да имам неприятности с данъчните.

3. Документирането на инвентаризацията и констатацията за брак, достатъчни ли са като документи. Има ли нужда от други такива, като доказателствен материал за осъществен брак.

Моля за Вашето становище.Отговори

 • Здравейте,

  Нормативната уредба, която урежда реда за извършване на Инвентаризация е Глава четвърта на Закона за Счетоводството.

  За провеждането на инвентаризация на активите и пасивите на предприятието ръководителят назначава със Заповед комисия определя състава и.

  Във вашият случай не става ясно дали Вие сте Счетоводител в предприятието, тъй като редно би било в комисията да участват и лицата, който подписват финансовите отчети . Съответно : Управителя , който е и МОЛ , Главния счетоводител и лице, което е по трудов договор. Във Вашият казус бихте могли да наемете външни лица.

  В заповедта на ръководителя на предприятието се посочват видът и обхватът на инвентаризацията за съответния проверяван обект, като се конкретизира местонахождението му, и се определят датата и часът на започване на инвентаризацията, както и срокът за извършването й.

  Примерни справки необходими при проверждане на инвентаризация можете да видите на посочените линкове:

  http://balans.bg/329-3-40-inventarizacionen-opis-na-aktivi-zapasi/
  http://balans.bg/330-3-41-opis-na-pari-v-kasa/
  http://balans.bg/331-3-42-protokol-za-lipsi-izlishyci/  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->