Анна Стоянова Анна Стоянова възпитател

Срочен трудов договорЗапочнах работа в едно училище по заместване през април 2012 . Следващата учебна година от септември бях назначена на срочен договор за определен срок до 30.05.2013. В същото училище отново подписах договор тази година от 17.03.2014-28.03.2014 вкл. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1. На 07.04.2014 отново сключих договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 до 16.05.2014г. Въпросът ми е има ли право да ме назначава два пъти по тези зленове/чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1/ . И при положение, че съм работила там колко пъти може да ми се проверява годността за работа?


Отговори

 • Здравейте,

  Повече от два пъти на срочен трудов договор за една и съща длъжност не би следвало да ви назначават (ако кода на длъжността е един и същ), особено със срок на изпитване. Максималният срок на изпитване е 6 месеца. Ако сте назначена със срок на изпитване още веднъж на същата длъжност и код от НКПД работодателя ви е в нарушение.

  Поздрави
  Адриана Ноева
 • НКПД :23596007
  Кода е един и същ и на двата договора
 • Здравейте.
  Колежката Адриана Ноева правилно Ви е посочила ситуацията, в която се намирате в момента. Мога да добавя следното, записано в трудово законодателство:Според чл.68 от КТ:
  (5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Трудов договор по ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на ал. 3 и 4, се смята за сключен за неопределено време.
  съгласно ал.(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) По изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.
  Според мен в момента трудовият Ви договор по силата на КТ се е превърнал в БЕЗСРОЧЕН. Рационалният момент е как той да бъде обявен/реализиран/ ?!
  Това можа да стане по инициатива на работодателя Ви -директора на училището, или по съдебен ред! Ако считате за разумно, направете един разговор с Инспектората по образование по местонахождение на училището, където преподавате. Вероятно това следва да бъде и дискретно. Не е ясно към момента каква е ролята на Инспектората изобщо, и как ще реагира по Вашия случай. Но преди да стигнете до съда мисля, че е редно да проведете този разговор ! При сезирането на съда играете открито!
  kazimirc4
 • Дано има кой да ми помогне, така и никой не ми обърна внимание за неправомерния договор които ми посписаха. Искам да попитам късно ли е да осъдя работодателя си, слвс като са минали 3 месеца слвд приключване на договора.
  Благодаря Ви предваритрлно..
 • Моля, кажете ми, вярно ли е, че ако съм на срочен договор, но ми предложат работа на постоянен не съм длъжна да спазвам предизвестие или да плаам неустойки? благодаря1
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->