Атанас Иванов Атанас Иванов Потребител

Прекъсване на предизвестие от работодателЗдравейте,

Работника си пуска предизвестието по чл.326 на 27.03
На 07.04 работодателя му дава заповед за прекратяване по чл.325.ал.1.т.1 ,че считано от 08.04 е освободен. Работника подписва заповедта. Договора е в изпитателен срок в полза на работодателя.

Работника има ли основание да иска обезщетение, или всичко вече е свършен факт?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте.
  Решението на казуса не е сложно. Съгласно Чл. 220. от Кодекса на труда(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) ....
  (2) Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие.
  В случая работодателят дължи на горното основание обезщетение, изчислено върху 19 календарни дни/при 30 такива като предизвестие/.
  Сумите са дължими за период от 3 години от момента на прекратяване на трудовото правоотношение - налице е трудов спор - чл.357 от КТ. Според .......Давност
  Чл. 358. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Исковете по трудови спорове се предявяват в следните срокове:
  3. 3-годишен - по всички останали трудови спорове.
  (2) Сроковете по предходната алинея започват да текат:
  2. за другите искове - ........ При парични вземания изискуемостта се смята настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред.
  Институциите, които могат да решат казуса са - Инспекция по труда или съда. Въпрос на избор.
  kazimirc4
 • Благодаря!

  Искам да попитам още нещо.Ако горния сценарии се разиграе по-същият начин,но с молба по чл.71 , отново ли работника има право да изисква освобождаване по чл.220.
 • Здравейте.
  Чл.71 от КТ третира прекратяване на трудовия договор - без предизвестие, веднага.
  Няма освобождаване по чл.220 от КТ - той третира случаи и размер на обезщетения.
  kazimirc4
 • Един вид,ако служителя е пуснал едномесечно предизвестие по чл.326,работодателя може да го освободи преждевременно по чл.71 без да му дължи предизвестие.
  Правилно ли съм разбрал.
  Поздрави !
 • Здравейте.
  Ако налице е ТД по чл.70 от КТ с изпитателен срок и същият не изтекъл, работодателят може да прекрати договора на основание чл.71 от КТ, като не спазва сроковете на предизвестието по чл.326.
  kazimirc4
 • "Ако налице е ТД по чл.70 от КТ с изпитателен срок и същият не изтекъл, работодателят може да прекрати договора на основание чл.71 от КТ, като не спазва сроковете на предизвестието по чл.326."

  И в тази ситуация работника няма основание да иска обезщетение,въпреки че предизвестието му е прекъснато едностранно ?
 • Здравейте.
  Г-н Иванов.В питанията си Вие посочвате 2 хипотези за прекратяване на ТД, а по-точно три такива:
  1.По чл.325 от КТ - без предизвестие, при което двете страни - работодател и работник се договарят това да стане на датата "х".В случая обезщетение за предизвестие не се дължи!
  2.По чл.326 от КТ по инициатива на работника/служителя/ с отправено предизвестие, което може да е изтекло, но може и да не е!
  3.По чл.71 от КТ-(1) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.За да е точен отговорът, трябва да е ясно в полза на коя от страните е уговорен срокът на изпитване ! До този момент не правите това ясно !
  В трудовото право смяната на една подробност променя следствията от същата. Като в шахмата. Иначе гледаме филм със заглавие "Познай кой ще дойде на вечеря".
  Моля да уточните какво предприема лицето, ако има развитие - как прекратява ТД работодателят?
  kazimirc4
 • Г-н Халачев,благодаря за конкретиката. :)
  Казуса леко е заплетен и като цяло и работодателя не знае за какво иде реч,след като пуска заповеди след заповеди без да тропне с ръка с окончателен документ.След всички диалози с вас и тях въпроса е :
  Може ли при предизвестие пуснато от служител по чл.326 той да бъде освободен по чл.71 преждевременно от работодателя без да държи обезщетение последният или единственият вариянт е чл.220 с обезщетение . Договора по чл.70.ал.1 от КТ в полза на работодателя.

  В самият КТ не е конкретизиран точно този случай,а само се обосновава процедурата отделно по членове ,но не се обосновава кой член с е по-голяма тежест при дадена поредност.
  Благодаря още веднъж,с този последен въпрос се изчерпва темата,ще ви помоля и за последен отговор и във вторник ще ви кажа как се е стекло развитието,понеже виждам ,че е интересно и за Вас .
  Лека почивка !
 • Здравейте.
  Г-н Иванов, няма нищо ново под слънцето. Не може да се иска нещо от лице, което не може да ти го даде.
  По случая виждам две възможности:
  1.Подадено предизвестие от лицето по чл.326 от КТ, което писмено е потвърдено от работодателя. Това означава изрично съгласие да се тръгне по този път, договорът да бъде прекратен по чл.326 от КТ. Това става или след като изтече срокът на предизвестието, или ако той не бъде спазен, недоработеното предизвестие да бъде обезщетено!
  2.Ако нищо от горното не е извършено/и не може да се докаже/, работода-телят е в правото си да прекрати ТД на основание чл.71 от КТ като не дължи обезщетения за предизвестие, освен такова за неползван размер на платен годишен отпуск - пропорционално на отработеното време. Това може да изискате !
  Категоричен съм, че трудовият Ви договор може да бъде прекратен само на две правни основания - по чл.326 от КТ или по чл.71 от КТ.
  kazimirc4
 • Здравейте,
  Според мен прекратяването на основание чл.325 също е законно, ако имаме подписано от двете страни споразумение, независимо, че срокът за изпитване не е изтекъл. В случай, че нямаме инициирано предизвестие, разбира се.
 • Здравейте,

  Освобождаването по чл.325 е ...бих казал фаворита :) на всеки работодател когато реши да прекрати взаимоотношенията с работника.
  Въпроса е ,че в случая аз имам доказателства,че съм си пуснал предизвестието така да го кажа :) и въобще не е законосъобразно да има заповед в тази ситуация по чл.325 и аз като добър служител им го казах и веднага заповедта беше поправена по чл.71 която до колкото разбирам ако докажа,че имам пуснато предизвестие по чл.326 отново не е законосъобразна в дадената ситуация въпреки ,че договора е в полза на работодателя.
  Надявам се да съм разбрал правилно поредността на КТ.
  Поздрави !
 • Така....днес мисля това беше последният ми разговор с работодателя.
  Последното което ми дадоха и обясниха,че се съобразяват с предизвестието ми (според техните думи) с заповед на основание чл.326 ал.1 от КТ. Подписах го и си тръгнах без да се обяснявам.В момента имам 3 заповеди у нас от един работодател - заповеди да искате :D
  Та въпроса ми е,това което са направили законосъобразно ли е ,дължат ли ми обезщетение с последната заповед.Така или иначе повече няма да им давам акъли,че са объркали заповедите и т.н , и ако не е спазена процедурата вече ще се отправя към съда,стига да имам основания естествено.
  Благодаря !
 • Здравейте.
  Прекратяването на ТД е наред.
  Въпросът е от коя дата ? Ако е от 08.04. предизвестието е прекратено предсрочно от работодателя и той Ви дължи обезщетение за това - чл.220,ал.2 от КТ. Според моите изчисления имате право на обезщетение върху 19 календарни дни! Ако имаме друга дата - въпрос на преизчисление.
  Моля да прегледате имате ли неползван платен годишен отпуск - работодателят Ви дължи обезщетение за това - по чл.224,ал.1 от КТ. Това са Вашите пари !
  И да е за "акъл" на работодателя !
  kazimirc4
 • Датата е 08.04,чл.224,ал.1 от КТ е спазен.
  Благодаря г-н Халачев за отделеното време.
  Весели празници!
 • Здравейте Г-н Иванов.
  Радвам се, че всичко за Вас завърши сравнително нормално. Радвам се, и че сте борбен човек/не е пресилено/. И дадохте урок на един работодател от многото !
  Остава плащането....
  Дай боже повече като Вас
  Весели празници от мен!

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->