Светлзоар Стефанов Светлзоар Стефанов Потребител

Документиране по ЗДДСЗдравейте,

Как следва да се документира доначисляването на ДДС в дневника за продажбите, при следната ситуация: Фактура на стойност 30 000 лв и ДДС 6 000 лева е включена в дневника за продажбите с данъчна основа 15000 лева и ДДС. 3000 лева. Грешката е открита през месец март 2014 година, по време на годишносто счетоводно приключване. Възникава въпроса с какъв документ следва да се документира доначисляването на ДДС по фактурата, което трябва да се извърши в Дневника за продажбите за месец март 2014 година?Отговори

 • Здравейте,

  Когато е необходима корекция в следствие на неправилно отразени документи в Дневника за продажби, след изтичане на срока за подаване на справка-декларацията, лицето следва да уведоми НАП, който да издаде предписание за начина, по който следва да се извършат корекциите.

  За справка чл. 126, ал. 3 т. 2. от Закона за данък върху добавената стойност

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • Здравейте, според мен в случая разпоредбата на чл. 126, ал.3, т.2 е неприложима. Тя се отнася за случаите, когато лицето, неправилно е отразило данъчен документ в отчетните регистри (в случая Дневника за продажбите). По-скоро според мен тук трябва д се спази разпоредбата на чл. 126, ал. 3, т.1, съгласно която лицето извършва корекции, в данъчния период, в който грешката е установена. Въпросът е с какъв данъчен документ през март 2014 година (когато грешката е установена) следва да се включи данъчната основа и дължимото ДДС, които не са били включени в дневник за продажбите за месец октомври 2013 година, когато е била издадена и фактурата. Предполагам че това може да стане с дебитно известие, към фактурата, но искам да чуя и Вашето мнение
  Поздрави Св. Стефанов!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->