Силвия Кумитска Силвия Кумитска гл.счетоводител

Таблица 1 и 2 към ГДДЕТ се осигурява върху месечен осигурителен доход 630.00 лв. В края на годината формира облагаем доход 30 200 лв. Според мен, доизравнителните вноски трябва да извърши върху разликата до 2 000 лв. месечно ,т.е. до 24 000 лв. облагаем доход. Или в к.5.1. на таблица 1 към ГДД трябва да напише сумата от 2 000 лв.

Спорът ми е с данъчен инспектор, според който в кл. 5.1. трябвало да се пише разликата от 1 370, а не максимума.Отговори

  • В колона 4 се записва осигурителния доход, върху който самоосигуряващото се лице е правило месечните осигурителни вноски през годината -12 месеца х 630 лв. = 7 560 лв. годишно

    В колона 5.1 се записва облагаемия доход от дейността на ЕТ, като там се вписва сбора от облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3 и сумата на ред 26, колона Б от Справка № 2, част V на същото приложение от данъчната декларация - общо 30 200 лв.

    В колона 6 се записва сборът от колона 3 и колона 4. Ако нямате нищо попълвано в колона 3, то тогава в колона 6 ще се запише същата сума, каквато има записана в колона 4 - 12 месеца х 630 лв. = 7 560 лв. годишно

    В колона 7 ще се запишат 12 месеца х 2000 лв. за 2012 год. = 24 000 лв. или 12 месеца х 2200 лв. за 2013 год. = 26 400 лв.

    Така след попълване на таблицата, отдолу когато изчислявате годишния осигурителен доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, ще трябва да извадите ред 13, колона 7 минус ред 13, колона 6 и ще получите сумата върху, която трябва да се довнесат осигуровките за фонд Пенсии, ДЗПО и здравно осигуряване - 24 000 лв или 26 400 лв. минус 7 560 лв.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->