cveta georgieva cveta georgieva управител

ЕТ и граждански договорЕТ, самоосигуряващо лице, има сключен граждански договор с общинска фирма. Представило е пред възложителя документ, че е СОЛ.

Трябва ли да пуска фактури към възложителя, при положение, че като е декларирало обстоятелството, че е СОЛ не може да му бъдат издавани сметка за изплатени суми и служ. бележка по чл.45,ал.4 от ЗДДФЛ?Отговори

 • Здравейте,
  Отговорът на въпроса Ви зависи от това какъв е данъчният статут на ЕТ и какъв е предметът на гражданския договор.
  Ако ЕТ не е регистриран по ЗДДС, ДДС не следва да се начислява и не следва да се издават фактури.
  Съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗДДС не е независима икономическа дейност дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово. В тези случаи не е налице доставка по смисъла на ЗДДС и не следва да се издават фактури.
  Поради това е важно какъв е предметът на гражданския договор и дали правоотношението по същия следва да се счита за приравнено на такова по трудов договор.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • ЕТне е регистрирано по ДДС и предмета по гражданския договор съвпада с предмета по дейността на фирмата.При положение,че ЕТ е декларирало,че е СОЛ,как е най правилно да се документира извършената услуга - като ЕТ издаде фактура,или да остане като граждански договор ?
 • Здравейте,
  Според мен след като ЕТ не е регистриран по ЗДДС, издаването на фактура не е задължително и е по-добре отношенията да се уреждат на базата на гражданския договор.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->