radoslav makarski radoslav makarski s4etovoditel

Оптисване по давностЗдравейте!

Ако имаме задължения към доставчик по фактура, която е от преди 7 години, и сега искаме да я отпишем по давност със сметка 709 или сметка 791 дали този приход влияе на данъчната печалба или не?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане изискват при изтичане на три години за задълженията с тригодишен давностен срок или на 5 години за задълженията с петгодишен давностен срок, да бъде отчетен счетоводен приход със сумата на неизплатеното задължение. Ако това не се случи, следва счетоводният финансов резултат за годината, в която изтича давностният срок, да бъде увеличен за данъчни цели със сумата на задължението. При тази втора хипотеза всеки счетоводен приход, отчетен през следваща година по повод отписване на задължението, се посочва в намаление на счетоводния финансов резултат.

  В случай че при изтичането на давността на задължението не сте изпълнили тези изисквания, следва да уведомите писмено компетентните органи на НАП, които ще предприемат действия по коригиране на грешката в 30-дневен срок от получаване на информацията за нея.


  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 46 и чл. 75, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане.


  Поздрави,
  Виктор Баталов

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->