Стефка Събева Стефка Събева счетоводител

Справка по чл. 73 и Агенция за недвижими имотиАгенция за недвижими имоти / ЕООД/, регистрирана по ЗДДС , купува редовно земеделски земи от физически лица. Трябва ли всяка покупка през годината да се декларира в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ? Ако продавачите са няколко как да определим дохода на всеки от тях?


Отговори

 • Здравейте,
  На основание чл. 73, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ предприятията - платци на доходи изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗДДФЛ (т.е. доходите от разпореждане с финансови инструменти).
  Това означава, че в справката по чл. 73 ЗДДФЛ следва да се декларират всички изплатени от предприятието доходи на физически лица.
  Платецът на дохода декларира само придобития от физическото лице доход, а не облагаемия му доход, т.е. не следва да посочва разликата между продажната и покупната цена, за която по принцип не може да има информация.
  Доходът е заплатената на продавачите цена при покупката на недвижимите имоти.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->