Нелина Николова Нелина Николова счетоводител

ДДС при участие в семинар на територия на страна членка на ЕСИмаме участие в семинар на територията на Австрия. Фирмата организатор/австрийска/ е данъчно регистрирано лице и издава ф-ра с начислен ДДС в нея. Въпросът ми е дали можем да ползваме данъчен кредит и как да се посочи ф-рата в дневниците за покупка и продажба.


Отговори

  • Здравейте,

    При участие в образователни събития мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото, където фактически се провежда съответното мероприятие, съгл. чл. 21 ал. 4 т.3 . В посочения от вас казус става въпрос за Австрия и съответно австрийската фирма издава фактура с начислено ДДС. Вие имате право на данъчен кредит стига да отговаряте на изискванията на чл. 69 ал.1 от закона за данък върху добавената стойност т.е. получените услуги трябва да се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки. Макар и да отговаряте на посоченото в предходното изречение трябва да проверите и чл. 70 ал.1 т. 2 според който нямате право на данъчен кредит, ако услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
    Получената фактура следва да отчетете в Дневника за покупки – колона 10.

    Поздрави,
    Ванеса Драгомирова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->