Мария Тасева-Димитрова Мария Тасева-Димитрова продавач-консултант

Съкращение след майчинствоЗдравейте,

Магазинът в който работих в гр.Варна се закри докато бях още бременна, остана само този в гр. София. Излязох в майчинство, всичко беше както трябва. След като ми приключи майчинството, от 27.01.14г. (навършване на 2г.на дъщеря ми) съм в платения отпуск - 44 дни, който изтича на 28.03.

Тъй като оставам без работа, мисля че трябва да ме съкратят по чл.222,ал.1 от КТ и фирмата трябва да ми изплати обезщетение за времето което съм без работа, но не повече от 1месец, нали? Знам че имам закрила до навършване на 3г. на дъщеря ми ,но тъй като я приеха на ясла и вече е от 1 седмица там, искам да си търся работа. Искам да се запиша на борсата, и да ми изплащат обезщетенията които ми се полагат и да търся нова работа.

Може ли да стане това, въпреки че съм под закрила и по кой чл. трябва да е? Имам ли право на това обезщетение от фирмата, което е не повече от 1 месец, до намиране на нова работа?

Би трябвало да си изпратя и трудовата книжка за нанасяне на стажа, както и да ми издадат справка-декларация за пред НОИ за изплащане на обезщетенията по чл.5,ал.7 от КСО, нали?

Лек и успешен ден!Отговори

 • Здравейте!
  Относно първия въпрос :
  Когато прекратяването на трудовото Ви правоотношение е на едно от следните основания от КТ:
  - чл. 328, ал. 1, т .1 - при закриване на предприятието;
  - чл. 328, ал. 1, т. 2 - при закриване на част от предприятието;
  - чл. 328, ал. 1, т. 2 - при съкращаване на щата;
  - чл. 328, ал. 1, т. 3 - при намаляване обема на работата;
  - чл. 328, ал. 1, т. 4 - при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
  - чл. 328, ал. 1, т. 7 - при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
  - по чл. 328, ал. 1, т. 8 - когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност.
  На Вас Ви се полага обезщетение по чл.222.1 от КТ , което се дължи на работника или служителя, освободен от работа на едно от посочените по горе основания, и е в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за времето, през което сте останали без работа, но за не повече от един месец, освен ако с акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с индивидуалния трудов договор на лицето не е уговорен по-дълъг срок.

  Ако в посочения по-горе срок лицето е постъпило на работа с по-ниско трудово възнаграждение от това преди уволнението, то има право да получи като обезщетение разликата между двете възнаграждения за същия срок.
  По втория въпрос :
  Имате и закрила при уволнение до навършване на 3 годинки на детето (ако сте на трудов договор).
  Чл. 333 КТ - В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
  т.1. работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст.
  За борсата се представя само трудовата книжка и заповедта за прекратяване .

  Поздрави В.Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->