Маргарита Петкова Маргарита Петкова Потребител

Невнесени осигуровки СОЛПрез 2013 г. лицето се осигурява през ЕООД-то като СОЛ на 420 лв. и получава 108,36 лв.на месец възнаграждение за положен личен труд. Личния труд е изплатен по ведомост, но не са внесени осигуровките за цялата 2013 г. Питането ми е как се декларира в декл. по чл.50 в Приложение 1 и съответно Таблица 1 и 2.Отговори

  • Здравейте,

    Самоосигуряващото се лице е задължено да внесе осигурителните вноски за данъчната 2013 година, които са му начислени по реда на КСО и ЗЗО.
    Независимо, че не са платени осигурителните вноски дължими от лицето трябва да се декларират в Таблица 1 и 2, колона 4 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

    Поздрави,
    Вера Русинова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->