Спас Колаксъзов Спас Колаксъзов Kreston BulMar счетоводител

Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване

Публикувано на: 26.03.2014В българското трудово законодателство са определени следните видове отпуски:

 • Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване – 410 дни
 • Отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст
 • Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Първите два от тях са платени, а третият е неплатен.

Сравняване на продължителността на отпуска в световен мащаб

Отпускът поради бременност, раждане и осиновяване е с продължителност 410 дни, или 58 седмици, което е най-голямата продължителност в световен мащаб. Интересен факт е, че доста по-развити икономики от нашата имат много по-малка продължителност на отпускът. Такава икономика е например САЩ, която има около 10 седмици продължителност. Освен това отпускът в нашата страна се плаща на базата на 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение, предхождащо отпускът, докато в САЩ той е неплатен.

От кога започва да се ползва отпускът поради бременност, раждане, осиновяване?

Началото на отпускът е 45 дни преди раждането, като момента  на раждането е деня на термина определен от здравните органи. Това е в идеалния случай, когато здравните органи са предсказали точно деня на раждането.

Когато раждането не съвпадне с предсказаното от здравните органи има 2 варианта - Когато раждането настъпи по-рано от предполагаемото след раждането се използва остатъкът от 45-дневния период, а ако то настъпи по-късно, след раждането се ползва реалният остатък от отпуска до 410 дни.

Кой дни са задължителни за ползване и кои по желание на майката?

Задължителните за ползване дни от майката са 135 – 45 дни преди раждането и 42 плюс 48 дни след раждането. Останалите дни до края се използват по желание. За разлика от задължителните дни, които се използват с цел възстановяване на работоспособността на майката, незадължителните дни са по-скоро със социално предназначение – отглеждане на малкото дете.

Причини за прекратяване на отпуска

 • В случай, че през периода от 42 дни след раждането:
  • Детето е родено мъртво
  • Почине
  • Дадено е в детско заведение на пълна държавна издръжка
  • Дадено е за осиновяване
  Отпускът се прекратява не веднага, а след изтичане на 42-дневния период. Когато работоспособността на майката не е възстановена след 42 ден, отпускът се продължава по преценка на здравните органи до възстановяване на нейната работоспособност.
 • В случай, че през периода от 48 дни след раждането:
  • Детето почине
  • Дадено е в детско заведение на пълна държавна издръжка
  • Дадено е за осиновяване
  Отпускът се прекратява на следващия ден. Тук отново, ако работоспособността на майката не е възстановена, отпускът се удължава до възстановяване на нейната работоспособност.

Отпуск при осиновяване на дете

При осиновяване на детето работничката и служителката логично не ползва отпуск поради бременност, затова тя ползва отпуск за осиновяване в размер равен на разликата между продължителността на полагащия се отпуск за раждане и възрастта на детето в деня на предаването за осиновяване. Забележете, че говорим само за работничката или служителката осиновителка, но не и за осиновител, както е описано и в закона (там пише работничката или служителката).

Може ли бащата да ползва отпуск заедно с майката?

Да, законът установява и едно специфично право на отпуск за бащата заедно с майката. Той се ползва от изписването на детето от лечебното заведение. Този отпуск е в размер 15 календарни дни. Отпускът е със социално предназначение – да предостави възможност на бащата да преживее този радостен момент заедно с майката, както и да помогне на майката в грижите за детето през първите дни от неговия живот.

Бащинският отпуск се прекратява в случай на:

 • Смърт на детето
 • Прекратяване на брака, съотв. на съжителството в едно домакинство между майката и бащата
 • Даване на детето за осиновяване
 • Настаняване на детето при близки, роднини или в приемно семейство (чл. 26 от ЗЗДет)
 • Настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка

Преотстъпване на отпускът на бащата

Бащата има право да ползва отпускът вместо майката. Това право може да се ползва и от осиновителя, със съгласие на осиновителката. Условията за това са:

 • Съгласие на майката (осиновителката)
 • Детето да е навършило 6 месеца
 • Майката да има право на отпуск
 • Бащата да е осигурен за общо заболяване и майчинство

Тъй като условието за преотстъпване на отпуска е навършване на 6 месеца на детето, 45 дни преди раждането и 6 месеца по 30 дни не могат да се преотстъпват. Отпускът, който може да се преотстъпва е 410 минус 45 дни плюс 6 месеца по 30 дни, или около 6 месеца.

Преотстъпеният отпуск се прекратява в случай на:

 • Оттегляне на съгласието на майката
 • Лишаване от или ограничаване на родителските права на бащата
 • Даване на детето за осиновяване, съответно прекратяване на осиновяването, когато отпускът се ползва от осиновител
 • Настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка
 • Настаняване на детето по чл. 26 ЗЗДет.
 • Смърт на детето
 • Прекратяване на трудовото правоотношение

Как се определя заплащането на отпуска?

За да можем да определим заплащането на отпускът лицата, които ще го ползват, трябва да имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение. То се придобива, когато лицата имат 12 месеца осигурителен стаж за този риск, независимо кога е придобит.

След като лицата имат право на парично обезщетение, размерът му се определя, като 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

В случай, че лицето не е получавало трудово възнаграждение през този период или част от него се взема среднодневната минимална работна заплата за  съответния период.

Кой изплаща отпуската поради бременност, раждане или осиновяване?

Отпускът се изплаща от териториалното поделение на НОИ, според седалището на работодателя и се признава за трудов стаж.Коментари

 • Поздравление за хубавата статия, но месеците които се имат в предвид при изчисляване на обезщетението поради бременност и майчинство не са ли 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временна нетрудоспособност. /чл. 48, ал.2 от КСО/. Моля да ме извините за вмешателството!
 • Майката е на постоянен трудов договор от 2007 год. Има всички осигуровки без прекъсване. Освен това неплатения отпуск по чл.167а,ал.1 също се смята за трудов стаж. Незнам дали работодателя трябва да плати 3 дни или само НОИ. Моля това да уточним. Благодаря Ви.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->